Mateřská škola Zelená-Málkov

 
Vítáme vás na  stránkách  naší mateřské školy.

Motto: "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce" ....Robert Fulghum

Filosofie školy: "Řekni mi něco a já to mohu zapomenout. Ukaž mi něco a možná si to nebudu pamatovat. Obejmi mne a já nezapomenu nikdy".

Teď něco o nás: Nacházíme se v krásné a malebné obci Zelená a patříme pod obec Málkov. Mateřská škola byla slavnostně otevřena 2.11. 1985 po rozsáhlém přebudování nového sociálního zařízení s klubovnou mládeže. Sídlí v samostatné budově v klidné části obce. V letošním roce došlo,  díky drobné úpravě, k rozšíření na trojtřídní mateřskou školu, s kapacitou dle hygienických a prostorových požadavků stanovenou na 50 dětí, ve věku od 2-7 let. Většina dětí je místních, ostatní dojíždějí z nedalekých obcí. Součástí školy je školní jídelna a rozlehlá upravená zahrada se vzrostlými stromy a spoustou dřevěných prvků, kterou děti dostatečně využívají po celý rok. Nachází se zde dvě krytá pískoviště, pružinové houpačky, tabule, chaloupka a domeček s lavičkami, horolezecká stěna, dětský kolotoč a ohniště s posezením. Všechny prvky jsou dřevěné a velmi kvalitní. Jsme krásná venkovská školička.Podílíme se na životě obce, spolupracujeme se zřizovatelem, rodiči, občany obce a dalšími partnery. Pro interní potřeby,  z důvodu citové sounáležitosti se školou a v návaznosti na koncepci školy, používáme neoficiální název "Mateřská škola Stonožka". Každoročně se nám daří dostát názvu a máme v mateřské škole opravdu dohromady sto nohou.

 A proč stonožka?

Protože...

                                 

Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok.

Stejně letos jako loni, tak i napřesrok.

Se stonožkou kamarádkou obejdeme svět,

a než-li se nadějeme, tak jsme doma zpět.

V naší mateřské škole se snažíme jít společnou cestou, aby nám všem, dětem i rodičům, bylo dobře. O děti ve školce momentálně pečuje jedenáct zaměstnanců pod vedením ředitelky Miroslavy Hrabákové, která je zároveň VŠJ. Ve třídě Malé Stonožky pracuje učitelka Dana Peterková a Štěpánka Šestáková. V Prostřední Stonožce je učitelka Štěpánka Přikrylová a Jarmila Vágnerová a na Velké Stonožce jsou pak učitelky Miroslava Hrabáková,  Adéla Hrabáková a Bc. Pavlína Urbanová. Všechny učitelky jsou buď plně kvalifikované pro práci v předškolním zařízení, nebo si kvalifikaci dodělávají. O to, aby nám ve školce chutnalo a měli jsme stále čisto a útulno, se starají provozní zaměstnanci: kuchařka Pavlína Němečková, uklízečka Lucie Strnisková a Lucie Pavelková (MD), školnice Pavlína Opršalová a účetní Ing. Jitka Svobodová.

Pokud se k nám budete chtít přijít podívat, budeme moc rádi. Pokud nám budete chtít zatelefonovat, tak na tel. číslo 474658139 nebo mobil 602783328.