Poděkování

Děkuji panu Bendlovi za opravu baterie v umývárně ve Velké Stonožce.

M. Hrabáková, řed. MŠ

Děkuji panu Bendlovi za opravu houpačky, panu Cihlaříkovi za opravu zahradních komponentů a rodičům za papírnické potřeby.

M. Hrabáková, řed. MŠ

Do mateřské školy byly zakoupeny nové plastové stoly a židle v celkové částce 7700,-Kč. Peníze byly použity z výtěžku ze zábavy. 

M.Hrabáková, řed. MŠ

Děkuji panu Stuchlému s tatínkem za opravu horolezecké stěny a zahradní lavičky.

M. Hrabáková, řed. MŠ

Děkuji paní Rajtrové za ušití kostýmů vrabečků a lva pro děti z VS.

M. Hrabáková, řed. MŠ