Poděkování

Děkujeme panu Stuchlému za drobné opravy.

Děkujeme manželům Kuvíkovým za sponzorský dar 2000,-Kč.